Σπύρος Βούλγαρης
Ο Σπύρος έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση της αγοράς και λειτουργίας των επιχειρήσεων αφού έχει εργαστεί ως CFO για 18 χρόνια στη Leo Burnett Group (20 θυγατρικές & κοινοπραξίες). Έχει διατελέσει υπεύθυνος και έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολλά έργα, τα οποία αφορούν κυρίως τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, την ίδρυση και οργάνωση νέων επιχειρήσεων καθώς και την Ενοποίηση τμήματος reporting και προσαρμογή και ενοποίηση εταιρειών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην PWC, στη Hay Group και ως Οικονομικός Διευθυντής στη Lucas Service Hellas Α.Ε..
Έμιλυ Φιλίππου
Έχοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία ως CFO, η Έμιλυ έχει εργαστεί σε Ομίλους επιχειρήσεων στους δυναμικούς κλάδους των Τηλεπικοινωνιών (OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTENET), των Τροφίμων και των Καταναλωτικών προϊόντων (KF Investments Group - FAGE - EVGA – ELBISCO) και ως σύμβουλος επιχειρήσεων (PWC). Είναι κάτοχος MBA, με εξαιρετικά ανεπτυγμένες τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες ελέγχου διοίκησης σε επίπεδο ομίλου και μεγάλη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας έργα . Έχει αποδεδειγμένες ικανότητες σε θέματα στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού και υλοποίησης, με άριστες ικανότητες οργάνωσης, ανάλυσης, επικοινωνίας και επίτευξης στόχων.
Γιώργος Ζωντανός
Ο Γιώργος έχει αποκτήσει σημαντικές τεχνικές δεξιότητες δουλεύοντας ως Διευθυντής Οικονομικών Λειτουργιών & Λογιστηρίου στην Wind Ελλάς για 16 χρόνια. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολλά έργα, τα οποία αφορούν κυρίως τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, την Ενοποίηση τμήματος reporting και προσαρμογή και ενοποίηση εταιρειών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Είναι από τα πιο έμπειρα στελέχη στην υλοποίηση έργων SAP (Wind - πρώτη υλοποίηση στην Ελλάδα, Olympic Air). Έχει υψηλές γνώσεις για την ελληνική αγορά αφού έχει εργαστεί ως Διευθυντής Λογιστηρίου στην Olympic Air Α.Ε. και τη Δημητριακή Α.Ε. Επίσης έχει διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων στην PWC.

 

Created by Hex Ltd