Η εταιρία

Η ομάδα της Dezavou, με αποδεδειγμένη εμπειρία και άριστη γνώση της αγοράς και τη συμμετοχή/υποστήριξη ενός δικτύου συνεργατών, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους πελάτες της,

  • παρέχοντας υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους,
  • εστιάζοντας στους τομείς της στρατηγικής διοίκησης, των χρηματοοικονομικών και της επιχειρησιακής αριστείας.


Ισολογισμός 2015

Created by Hex Ltd