Στρατηγική διοίκηση

Στρατηγικός Σχεδιασμός

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογή στρατηγικής
 • Εκπαίδευση οργανισμού στη δημιουργία & εκτέλεση στρατηγικών διαδικασιών
 • Σχεδιασμός στρατηγικού οδικού χάρτη & στρατηγικών πρωτοβουλιών & έργων
 • Υποστήριξη του οργανισμού στη διαδικασία εκτέλεσης και εποπτείας του στρατηγικού πλάνου
 • Συντονισμός των εμπλεκόμενων λειτουργιών στο στρατηγικό πλάνο

Στρατηγική Διοίκηση Έργων

 • Δημιουργία πρότυπων φορμών στρατηγικής
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των πρότυπων φορμών στρατηγικής
 • Ενοποίηση πρότυπων φορμών στρατηγικής
 • Δημιουργία και ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου
 • Εποπτεία και διοίκηση έργου

Αναδιάρθρωση επιχειρηματικού μοντέλου

 • Αξιολόγηση οικονομικού και επιχειρησιακού μοντέλου
 • Διαμόρφωση στόχων αναδιάρθρωσης
 • Διοίκηση Έργου

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

 • Due Diligence
  • Οικονομικό
  • Φορολογικό
  • Νομικό
  • Επιχειρησιακό
  • Εμπορικό
 • Αποτίμηση εταιρείας
 • Χρηματοδότηση

 

Created by Hex Ltd